הספר אשר הינו באמת מחוץ לעולם הזה. הורד וקרא אותו בעצמך!

התנועה הראלית

שגרירות לאלהים

embassyהתנועה הראלית הינה ארגון בינלאומי ללא כוונות רווח. הארגון מאחד אנשים המעוניינים ליידע את בני האדם על מוצאו האמיתי של המין האנושי ולספר להם על מסר מאוד מיוחד שנשלח על ידי האלוהים, שהינם מדענים מתקדמים מפלנטה אחרת שיצרו את כל החיים על הארץ, לרבות בני אדם. הפצת ידע זה אינה מטרתה היחידה של התנועה. מטרתו נוספת היא להכין שגרירות רשמית כדי לקדם בברכה את שובם של יוצרינו. באמצעות שליחם ראל, האלוהים הביעו רצון לפגוש בנו. אבל מכיוון שהם יבואו אך ורק אם נוכחותם כאן תהיה רצויה ותתקבל בברכה. ראשית הם מבקשים מאיתנו שנבנה שגרירות ראויה לקראת בואם.

השגרירות תהפוך להיות בית המקדש השלישי ככתוב בכתבי הקודש העתיקים. בהתאם להנחיות האלוהים. השגרירות חייבת להיבנות במקום ניטרלי, עם סטטוס אקס-טריטוריאלי ומרחב אווירי נייטרלי. בניית שגרירות זו וקבלת הערובויות הנ"ל יוכיחו כי האנושות מוכנה לפגוש רשמית את יוצריה. תוכניות מפורטות ומפרטים עבור השגרירות זמינים באתר זה: www.ElohimEmbassy.org

לאחרונה, ביקשה התנועה הראלית מכמה מדינות לשקול לארח את פרויקט השגרירות, ומספר מדינות הראו עניין להקצאת מקום כזה. הדיונים המקדימים כבר בעיצומם! כפי שמוצג במסמך שהוגש לממשלות השונות, בניית השגרירות עבור אבותינו בשטחן יביא להטבות כספיות משמעותית למדינה המארחת. האומה ברת המזל תיהנה גם מהגנה מיוחדת של האלוהים ותהפוך למרכז רוחני ומדעי של הפלנטה לזמן רב מאוד.