Kniha je úplne z iného sveta. Stiahni si a prečítaj si ju!

Raeliánske Hnutie

Posolstvo

Po celé stáročia sa učenci pokúšali vysvetliť odkiaľ sa vzal život na Zemi, pokúšali sa vysloviť prečo sme tu a aký máme cieľ. Niektorí sa to snažili vysvetľovať prostredníctvom teórie evolúcie, zatiaľ čo iní sa pokúšali zahaliť všetko do iracionálnej viery vo všemohúceho Boha.
Ale čo ak máme k dispozícii aj tretiu cestu, tretiu možnosť, teda teóriu, ktorá je nielen racionálna ale má aj veľkú filozofickú váhu?
Toto nám zvestujú Posolstvá od mimozemšťanov: Pred tisícročiami prišli na Zem vedci z iných planét, aby vytvorili život vo všetkých jeho formách, vrátane ľudských bytostí, ktorých stvorili doslova na svoj obraz. O tomto stvorení vedcami sa môžeme dozvedieť z mnohých starobylých textov, z prameňov starých náboženstiev. Vzhľadom na to, že úroveň technológie mimozemšťanov bola nesmierne vysoká, a preto vtedajším primitívnym pozemšťanom úplne nepochopiteľná, považovali ich za bohov. Títo vedci sa v Biblii spomínajú ako 'Elohim', čo v starej hebrejčine znamená 'Tí, čo prišli z oblohy'.
Napriek tomu, že toto slovo Elohim je v množnom čísle, bolo nesprávne preložené do jednotného čísla ako 'Boh', čo sa nachádza dodnes v dnešných moderných biblických textoch.
Títo ľudia, ktorí prišli z nebies - (the Elohim) - vzdelávali ľudstvo počas dlhých stáročí prostredníctvom svojich Poslov (alebo aj 'Prorokov'), s ktorými sa skontaktovali. Každý z Poslov bol vzdelávaný tak, aby ho mohli pochopiť v danej dobe na danom mieste, aby priniesol poznatky vzhľadom na vtedajšiu jednoduchú úroveň chápania ľudí, prinášajúc najma učenie o základných princípoch akými sú napríklad nenásilie, láska a rešpekt. Teraz, keď ľudstvo dosiahlo určitú úroveň vedeckého chápania sa Elohim rozhodli viacej sa ukazovať vo svojich strojoch, ktoré my nazývame UFO, aby ľudstvo mohlo ľahšie duchovne aj vedecky rásť. Rael dostal takto dve základné misie: rozšíriť toto Posolstvo po celej Zemi, a vybudovať ambasádu tak, aby sme našich stvoriteľov mohli čoskoro privítať.

Ateistická teória zvaná 'Inteligentný dizajn' ponúka nové a racionálne riešenie oproti protirečivej debate medzi evolucionistami a náboženskými kreacionistami. Táto teória je kompatibilná aj s dnešným vedeckým pokrokom, ale aj voči prastarým učeniam, písmam a svedectvám.
V žiadnom prípade nechceme, aby ste slepo uverili našim slovám, ale prečítajte si sami knihu Posolstvo Mimozemstanov. Bádajte samostatne a racionálne.
Sme si istí, že sa na svet budete po jej prečítaní dívať navždy úplne ináč!